Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kurgu Kuşağı Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Çeşitli düşüncelerin, çeşitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayışa uygun olarak sıralanmasına kurgu denir. Etkinliğin çıkış noktası öğrencilerin merak ve hayalleridir. Öğrencilere sorgulamalarla merak ve hayallerinin temelindeki sorun fark ettirilmelidir. Kurgu kuşağı etkinliklerine sorun ve ihtiyaçtan yola çıkılmamalıdır.

Ortaya çıkan çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır.

Sosyal olayların çözümüne yönelik istekte bulunan öğrencilere Nasıl…? soruları yöneltilerek sorunun kapsamını bireysel olarak çözebilecekleri noktaya taşıması sağlanır.

Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz. Öğrencilerin çözüm önerilerini başkalarının anlayabileceği şekilde yazarak ve çizerek açıklamaları yeterli olarak kabul edilecektir.

Çözüm önerilerinin sınıf içinde paylaşılmasında demokratik bir ortam oluşturulmalıdır.

Kurgu Kuşağının Özellikleri“Kurgu” kuşağında öğrenciler;
1- Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.
2- Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar.
3- Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.
4- Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

Kurgu Kuşağında Neler Yapılır


*Düşünce öğrenciye özgün olmalı..
*Merak, hayal ettiği ve geliştirmek istediğin ne varsa onu ele almalı
*Hayal, düşünce ve tasarım kapılarını sonsuza kadar açmalı, hiçbir sınırlandırma olmamalı.
*Çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır.
*Etkinlik sürecinde yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınır. Yani tasarım günlüğü yazılır..
*Bireysel çalışmalarda yazılanlar ürün dosyasına konur.
*Grup çalışmaları sergi düzenine uygun yapılır. Büyük boy bir fon kağıdına tüm tasarım günlüğü, grup adi, grup üyeleri, düşünülen çözüm tasarısının resmi, grup çalışmasını değerlendirme formu vb. çalışmalar yapıştırılır.
*Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz.
*Çözüm önerilerini yazarak ve çizerek ifade ederler.
*Öz değerlendirme formu doldurulur.
*En sonda isteyen öğrenci etkinlik sürecini anlatır.

Kurgu Kuşağında Ne Yapılmaz


*Çıkış noktası var olan bir sorunu bulma yada sorunu çözme değildir. Daha çok merak ve hayal etmedir.
*Düşünme sınırlandırılamaz.
*Başkasından kopya edilemez.
*Fikir düşünce olarak, yaratıcılık açısından size özgü olmalı
*Günümüzde var olan ve çözümü bulunmuş bir düşünce ele alınamaz.
*Tasarım günlüğünü zamanında yazın. Diğer bir güne yada haftaya bırakılamaz. Kurgu Kuşağı Nedir
Düzen kuşağındaki istenen hedefler doğrultusunda yeni tasarımının oluşması,çizimini yapması,araç ve gereçlerin belirtilmesi amaçlanır. Burada öğrenci kendini ve çevresindeki tüm olayların farkına varır. Yaşamdaki oluşumların birer düşünce ürünü olduğunun farkına varır. Geleceğe ait kurgular kurarak neyi merak etti ve neyi geliştirmek istediğini listeler. Bunlar arasında bir tanesine çözüm bulmaya çalışır.

6. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı


DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM:.Burada öğrenci beyninde oluşan merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi,kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade eder. Bence burada öğrencinin kafasında bir tasarım varsa masaya yatırılır yoksa günlük yaşantıda kullanılan bir meta ya da nesneyi ele alması ve bunu nasıl daha kullanışlı ,verimli,ekonomik,estetik,verimli hale getirmek için düşünmeye yönlendirilir. Yaptığı çalışma eksik ve önemsiz de olsa onore edilir. Düşüncen güzel ama gerçekçi ol,insanlar hoşlansın,yapımı güç,üzerinde çalış gibi ifadelerle yaptığının yeterli olmadığı ve üzerinde çalışması istenir.Sonuçta öğretmence ÖZGÜN ÜRÜN tasarladığı anlaşılırsa bu çalışmalar öğrenciler tarafından tahtaya yazılarak değerlendirilir. Çözüm önerileri dikkate alınır ve tasarım düşünsel olarak gerçekleştirilir. Bu çalışma GRUP çalışması olarak da verilir..

HAYALLERİM ÇİZGİDE SAKLI:Bu konuda öğrenciye neyi hayal ettiği,merak ettiği,neleri değiştirmeyi,kolaylaştırmayı düşündüğü sorulur ve listelenir. Düşündüğü tasarım önerisi seçilir ve yeni tasarıma yaklaşım uygulaması idi.Öğrenci düşlediği tasarımını çizer öğretmeninin de desteğiyle geliştirir. Etkinlik sürecini günü gününe gelişmeleri tasarım günlüğüne yazar. Etkinlik sonunda öz değerlendirme formunu doldurarak kendini değerlendirir.

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı


DÜŞÜNCELERİMİZDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM:6.sınıfta bir yıl önceki yaptığı "hayallerim çizgilerde saklı "kurgu kuşağında yaptığı çalışmaları değerlendirir ve değişimler yapmaya çalışır çünkü tasarım anlayışı zenginleşmiştir.Yazılı olarak görüş yapar ve sunar tartışılır. Bundan sonra neleri değiştirmeyi hayal ettiği ve değiştirmeyi istediği sorulur ve istekleri resimle ifade eder.Çizimlerin doğru olması önemli değil önemli olan tasarımın özgünlüğü.Yaşadığı süreç günlüğüne yazılır ve öz değerlendirme formuna işlenir öğretmene teslim eder. Burada geçen yıldan yaptığını geliştirme yeteneği olduğunu ve yeni tasarımının şekillenmesi,çizilmesi amaçlanır.

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Kurgu Kuşağı


DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM : 7.sınıfta yaptığı tasarım çalışmalarını sınıfa getirir.Arkadaşlarına gösterir ne anladıklarını sorar,görüşlerini yazar ve değerlendirir bu yorumlar sonucunda değişikler yapar.Öğretmen bu gelişme ve olay ışığında neyi yapmayı veya DEĞİŞTİRMEYİ "İnovasyon" istediğini sorar ve tasarımını belirlerler,çizimine başlar,öğretmene teslim eder, çalışmaları günlüğüne yazar ayrıca iyi tasarım okul panosuna asılır ve ONORE edilir.

Kurgu Kuşağında Grup Çalışması Nasıl Yapılır


Kurgu kuşağı düşünelim çözelim etkinliğinde grup çalışması yapılır. Grup çalışması etkinliği yapılırken aşağıdaki yönergeden faydalanılacaktır.

Grup çalışması örnekleri

Grup çalışması nedir? Birkaç öğrencinin (sayıca 3-5 kişi) bir çalışmayı belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaştırmak için, beraberce yaptıkları tüm bildirimlere grup çalışması denir.

Grup çalışması nasıl yapılır

Grup üyeleri, süreç içerisinde birbirlerine öneriler ve geribildirimler vererek yardımcı olur. Grup sürecindeki bu paylaşımlarla bireyler iç dünyasını, yaşam biçimini ve kurduğu ilişkileri daha iyi anlama olanağı bulur, kazanmak istediği beceri ve davranışları grup ortamı içerisinde deneme şansı yakalar. Kendini ifade eder, süreci yaşayarak öğrenir.

Teknoloji ve Tasarım dersinde grup çalışması yapılırken aşağıdaki tabloya göre çalışmalar yapılır.

Kurgu Kuşağında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


1- Merak ettiğimiz hayal ettiğimiz değiştirmeyi ve geliştirmeyi düşündüğümüz konular listelenir.
2- Listelenen konular hakkında 5n1k soruları sorularak çözümler üretilmeye çalışılır
3- Çözüm önerileri yazılarak ve çizilerek ifade edilir. (Sağ beyin soldaki görselleri çabuk gördüğünden çizim sol tarafa; Sol beyin sağdaki sembolleri çabuk gördüğünden yazılar sağ tarafa yazılır)
4- Problemler üzerinde araştırma geliştirme çalışmaları yapılarak teknoloji ve tasarım günlüğüne kaydedilir.
5- Çözümlerin daha bilimsel olması için problem çözme yöntemi ile hazırlanmış Proje-Tasarım Hazırlama Veritabanı Programı kullanılabilir.
6- Arkadaşlarımızın fikirleri hakkında olumlu eleştiriler yapılılır.
7- Projeyi yaparken hayal gücümüzü hiçbir şekilde sınırlamamalıyız. Yaratıcılığımızı serbest bırakmalıyız. Örneğin;
a) Proje üretirken sadece araçlara odaklanmamalıyız. Gereçlerle ilgili projelerde yapabiliriz.
Araba Benzin---> Kalitelisi yada Alternatifi (Gaz, Hidrojen, Bor)
Yazıcı Mürekkep --->Kalitelisi yada Alternatifi (Lazer)
Kalem Uç, Mürekkep --->Kalitelisi yada Alternatifi (Hareket Algılayıcı)
Paspas Deterjan --->Kalitelisi yada Alternatifi (Oksijen, Gümüş)
Masaj Mak. Krem --->Kalitelisi yada Alternatifi ( Salyangoz, Lazer )

b) Beynimizi en çok sınırlandıran geçmişte yapılanların aynısını yapma eğilimimizdir. Örneğin Yeni bir araba yapacağımızı düşünelim; arabanın parçalarını düşünürken arabanın mutlaka direksiyonu, lastikleri, egzozu olacak diye kendimizi sınırlamamalıyız. Nitekim elektrikli arabalarda egzoz yoktur.

Geçmiş Gelecek
Masa Altıgen Masa, Kendini Temizleyen Masa
Yazıcı Nokta Vuruşlu, Kartuşlu, Lazer, Üç Boyutlu Plastik Çıktı.
Ütü Ütü + Saç kurutma makinesi
Kılıç Lazer Kılıç
Bilgisayar Cep Bilgisayarı

c) Proje üretirken hizmet ve pazarlama inovasyonu projeleri de geliştirilebilir. örneğin; Çevre Temizlik Vergisinin gereği gibi toplamadığında bu verginin su ücretlerine yansıtılarak alınması veya zamanı çok değerli olan kişiler için alışveriş yapan buzdolabı geliştirilmesi. vb.

8- Projelerimizi kurgu kuşağında yaparken gerçekleştirme kaygısı taşımadan yapmalıyız.
9- Proje miktarının fazla olması kaliteyi, özgünlüğü artıracağından bir öğrenci en az 10 proje üretir. Kurgu kuşağında tamamen hayali projeler üretilebileceği gibi 2. dönem yapım kuşağında üretilebilecek gerçek projelerinde çıkabileceği göz ardı edilmemelidir.
10- Proje üretmede en önemli nokta önce problem alanının en geniş şekilde tutulması sonra problem alanının daraltılmasıdır. Örnek: Tarım ---> Suda Tarım ---> Aerophonic Sistem


Kurgu Kuşağı Resimleri

 • 7
  Kurgu Kuşağı Projeleri 3 yıl önce

  Kurgu Kuşağı Projeleri

 • 4
  Kurgu Kuşağı Projeleri 3 yıl önce

  Kurgu Kuşağı Projeleri

 • 3
  Kurgu Kuşağı Projeleri 3 yıl önce

  Kurgu Kuşağı Projeleri

 • 3
  Kurgu Kuşağı Projeleri 3 yıl önce

  Kurgu Kuşağı Projeleri

 • 2
  Kurgu Kuşağı Projeleri 3 yıl önce

  Kurgu Kuşağı Projeleri

 • 2
  Kurgu Kuşağı Projeleri 3 yıl önce

  Kurgu Kuşağı Projeleri

 • 1
  Kurgu Kuşağı 3 yıl önce

  Kurgu Kuşağı

 • 1
  Kurgu Kuşağı Projeleri 3 yıl önce

  Kurgu Kuşağı Projeleri

 • -2
  Kurgu Kuşağı Projeleri 3 yıl önce

  Kurgu Kuşağı Projeleri

Kurgu Kuşağı Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 yıl önce

  Kurgu kuşağı örnek sunumu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KURGU KUŞAĞIDÜŞÜNELİM ÇÖZELİM ETKİNLİĞİstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  2. Sayfa
  Geçen derssınıfça listelediğimiz merak veya hayallerimizden birini seçerek, niçin seçtiğimizi gerekçeleriyle açıkladık.style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  3. Sayfa
  Grup olarak merak veya hayalinizi açık bir şekilde belirleyin.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  4. Sayfa
  Grup arkadaşlarınızla merak veya hayalinizin ne olduğunu tartışın.Tartıştığınız konuları listeleyin. Neler düşünmüşsünüz.Bu düşündüklerinizden yola çıkarak merak veya hayalinizin bir sorunun çözümü olup olamayacağını tartışın. style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  5. Sayfa
  Eğer buradan bir soruna ulaştıysanız,ulaştığınız sorunun ne olduğunu belirleyin ve bunun çözüme ulaşabileceğini unutmayın.style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Eğer soruna ulaştıysanız, artık ne yapacağınıza karar verdiniz demektir. style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  7. Sayfa
  Seçtiğiniz merak veya hayalinizi kurgulamanız gerekmektedir. style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  8. Sayfa
  Öncelikle grupça seçtiğiniz merak veya hayalinizi doğru bir kurgulamak gerekir. Onun için grup üyeleriyle birlikte düşünüp kendinize farklı sorular sorarak cevaplar arayabilirsiniz.style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_h

  9. Sayfa
  Merak veya hayalinizi kurgularken ;style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibility

  10. Sayfa
  NİÇİN?style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  11. Sayfa
  NEDEN?style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  12. Sayfa
  NASIL?style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_h

  13. Sayfa
  NE ZAMAN?style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_y

  14. Sayfa
  NEREDE?style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_h

  15. Sayfa
  KİM İÇİN?style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  16. Sayfa
  Sorularına cevaplar arayın ve tartışın.style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  17. Sayfa
  Karar verdiğiniz soruna ait geçici bir çözüm yolu bulun.style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibility

  18. Sayfa
  Bulduğunuz sorun için nasıl araştırma yapacağınızı tasarlayın. style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  19. Sayfa
  Elde ettiğiniz bilgilerin akılda kalması için yazı ve çizim yoluyla kayıt altına alınması gerekir.style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_h

  20. Sayfa
  Yazı ve çizimlerinizi yaparken dikkat etmeniz gerekenlerstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  21. Sayfa
  Grubunuzda bulunan tüm arkadaşlarınızın fikirlerinin değerli olduğunu düşünüp herkesin fikrine saygı duymalıyız ve söylenenleri yazmalıyız.YAZARKEN;Düşüncesini söyleyen grup arkadaşımızın adını belirtmeliyiz ki kim ne söylemiş ortaya çıksın.Yazıları yazarken imla kurallarını unutmamalıyız. Kısaltma kelimler ve okunmayacak şekilde yazmamalıyız. Karmaşık cümleler yerine kısa , etkili ve net ifadeler içeren cümleler kurmalıyız.style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  22. Sayfa
  Öncelikle çözüm önerimizin için taslak çizimler yapmalıyız.Çizimlerinizi yaparken dikkat etmeniz gerekenlerTaslak çizim çözüm önerimizin genel özelliklerinden yola çıkarak tasarımınızın hangi şekle benzemesi gerektiğini gösteren basit çizimlerdir.style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  23. Sayfa
  Taslak çizimlerin tüm grup üyeleri tarafından yapılması bir çok değişik fikrin ortaya çıkmasını sağlar.Birden fazla çizim yapabilirsiniz. Çizimlerinizin çok olması rekabet ortamı doğurur ve içlerinden en iyisini seçmek daha da kolaylaşır. Çizimlerinizi arkadaşlarınıza ,ailenize, öğretmeninize göstererek görüşlerini alın. Çünkü herkesin çözüme bakış açısı farklıdır. style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibility

  24. Sayfa
  Yaptığınız çizimlerinin içinden, grupça beğendiğiniz en güzel çizimi, merak veya hayalinizin çözümünü anlatan çizim olarak belirleyin.style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  25. Sayfa
  Merak veya hayaliniz için birden fazla çözüm önerisi bulabilirsiniz. style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  26. Sayfa
  Eğer ulaştığınız sonuçlar yanlış çıkarsa sakın üzülmeyin. Hemen çözüm önerinizi değiştirin ve yeni bir çözüm yoluna devam edin.  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  27. Sayfa
  Bu derste kaydettiğiniz gelişmeleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşacağınızı unutmayın ve yaşadığınız süreci tasarım günlüğünüze yazın. style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_y

  28. Sayfa
  A.Kadir AKBAŞTeknoloji ve Tasarım Öğretmeni style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

Kurgu Kuşağı Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kurgu Kuşağı Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Kurgu Kuşağı Projeleri
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)